TALENTY

Michał Tomza

MICHAŁ TOMZA O SOBIE

Byłem stypendystą Funduszu w latach 2007-2009

Pochodzę z Żar

W latach 2006-2010 byłem studentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwerystecie Warszawskim, gdzie skończyłem fizykę i chemię, specjalizując się w teoretycznym opisie ultrazimnych cząsteczek

Od 2009 roku jestem doktorantem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach Programu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich sponsorowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej zajmuję się teoretycznym badaniem tworzenia i kontroli ultrazimnych cząsteczek przy użyciu promieniowania laserowego.

W ramach studiów mam okazję wyjeżdźać na wielomiesięczne pobytu na uniwersytetach w Kassel, Vancouver i Paryżu. Międzynarodowy charakter moich studiów doktoranckich umożliwia kontakt z najlepszymi na świecie grupami, zarówno teoretycznymi jak i doświadczalnymi, zajmującymi się fizyką ultrazimnych cząsteczek.

W wolnym czasie lubię chodzić do teatru i opery oraz podróżować

Do tej pory miałem okazję odwiedzić ponad 25 krajów