TALENTY

Michał Tomza

Pochodzi z Żar
Stypendysta Funduszu w latach 2007-209

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwerytecie Warszawskim, gdzie skończył fizykę i chemię, specjalizując się w teoretycznym opisie ultrazimnych cząsteczek

Ukończył Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiował fizykę i chemię. W latach 2007-2008 prowadził badania nad nowymi materiałami dla optoelektroniki molekularnej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Politechnice w Lozannie. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na Pracowni Chemii Kwantowej w ramach Programu Międzynarodowych Studiów Doktoranckich finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W trakcie studiów doktoranckich odbył również staże zagraniczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara w USA, Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii, oraz Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie. Jest współautorem 11 artykułów naukowych a wyniki swoich badań prezentował na 18. międzynarodowych konferencjach naukowych (stan na lipiec 2014). W czerwcu 2014 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z chemii kwantowej. Za badania stanowiące podstawę jego rozprawy doktorskiej został nagrodzony w 2014 roku stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. Latem 2014 roku będzie prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie, a jesienią na Uniwersytecie Kolorado w Boulder. W listopadzie 2014 rozpocznie staż podoktorski w Grupie Optyki Kwantowej prof. Macieja Lewensteina w Instytucie Fotoniki pod Barceloną.

Bycie stypendystą Funduszu pozwoliło mi poznać grupę niezwykłych ludzi, którzy nie tylko starają się rozwijać swoje talenty, ale także aktywnie wykorzystują je do wpływania na otaczający świat.